Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Projekt grantowy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Puchaczowie

Szpital w Łęcznej otrzymał grant w wysokości 118 183,28 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia. Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 84,17 proc, a 15,83 proc. to wydatki kwalifikowane ze środków dotacji celowej.

Otrzymane fundusze SPZOZ w Łęcznej przeznaczył na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Puchaczowie, którzy ze względu na bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19, ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub w okresie, który obejmuje projekt, nie posiadały drugiego miejsca pracy.
Tytuł projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Termin zakończenia projektu to 31 sierpnia 2021 r.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe