Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Polityka jakości

2010-08-19 11:21:40
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 27/2009

POLITYKA JAKOŚCI
SPZOZ W ŁĘCZNEJ


Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb naszych pacjentów i wizerunek Zakładu, uznaliśmy, że dla dalszego jego rozwoju niezbędne jest wprowadzenie skutecznych i efektywnych zasad, powszechnie stosowanych w nowoczesnym biznesie.
1. Podstawą systemu zarządzania w SPZOZ Łęczna są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

2. Kierownictwo gwarantuje zapewnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością wg wyżej wymienionej normy.

3. Obserwując tendencje rozwojowe na rynku usług medycznych, wszyscy pracownicy Zakładu, świadomi swojej roli w systemie zarządzania jakością, podnoszą kwalifikacje w ramach różnych form szkoleń.

4. Stosujemy w praktyce zarządzanie procesami (między innymi wykorzystując tzw. metodę PDCA), zarządzanie zasobami, benchmarking, analizę kosztów działalności oraz inne nowoczesne metody odnoszące sie do funkcjonowania podmiotu gospodarczego na wolnym rynku.

5. Współpracujemy na korzystnych dla obu stron zasadach z naszymi dostawcami i konkurentami.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron