Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Puchaczowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczowie
ul. Partyzantów 9
21-013 Puchaczów

tel. (081) 757 90 77

Komórki organizacyjne:
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych,
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów w stanie apalicznym.
3. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla dorosłych w Jaszczowie

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od lekarz POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta w szpitalu
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta
 • wywiad pielęgniarki środowiskowej lub rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel

Możliwość pobrania dokumentów w ZOL w Puchaczowie i w SP ZOZ w Łęcznej.



Odpłatność:
Odpłatny pobyt w ZOL wynosi 70 % renty lub emerytury, świadczenia zdrowotne podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia ponosi pacjent. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.12.1998 r. w spr. sposobu i trybu kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach Dz. U. z 1998 r. Nr 166 poz. 1265.)

Zakres usług:


 • świadczenia pielęgniarskie
 • świadczenia lekarskie
 • rehabilitacja
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zapewnienie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie zleconych zadań
 • zapewnienie zleconego transportu
 • Geoportal
  Projekty
  Serwis turystyczny
  Wirtualne powiaty

  Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
  Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

  projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych