Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych aparatów RTG

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanych aparatów RTG:
Aparat nr 1
Technix TMS 300, rok produkcji 2010r, o numerze seryjnym aparatu 39-10-019-1313
Cena wywoławcza – 20.000,00zł
Osoba do kontaktu Teresa Sierżant nr tel. 817526215
Aparat nr 2
Philips BV Libra, rok produkcji 2009r o numerze seryjnym aparatu 2072
Cena wywoławcza – 45.000,00 zł
Osoba do kontaktu Barbara Adamczyk nr tel. 817526524
Aparat nr 3
Del Medical G100 RAD, rok produkcji 2011,r. o numerze seryjnym aparatu CPD09126F11
Cena wywoławcza – 80.000,00zł
Osoba do kontaktu Teresa Sierżant nr tel. 817526215

Aparat nr 4
SIEMENS Vertix UM, rok produkcji 2006r o numerze seryjnym aparatu 1288
Cena wywoławcza – 35.000,00 zł
Osoba do kontaktu Teresa Sierżant nr tel. 817526215

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu/aparatów RTG – nie otwierać przed 12.02.2020r” należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, nie później niż do dnia 12.02. 2019r., do godz.1000.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52
w dniu 12 lutego 2020r r. o godz. 1130 parter, w sali nr A 034.
4. Ponadto Sprzedający informuje iż:
4.1. Sprzedający zaleca wizję lokalną po uprzednim ustaleniu terminu.
4.2. Na własny koszt, Kupujący może dokonać oceny: pomiarów technicznych wydajności lamp rtg, poprawności działania generatorów, stopnia zużycia systemów mechanicznych oraz automatyki ekspozycji po uprzednim ustaleniu terminu.
4.3. Dokumenty dotyczące przetargu w tym: projekt umowy, formularz ofertowy, znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
4.4. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny;

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych