Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych aparatów RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanych aparatów RTG:
Aparat nr 1
Del Medical G100 RAD, rok produkcji 2011,r. o numerze seryjnym aparatu CPD09126F11
Cena wywoławcza – 75000,00zł

Aparat nr 2
SIEMENS Vertix UM, rok produkcji 2006r o numerze seryjnym aparatu 1288
Cena wywoławcza – 35000,00 zł
Ofertę można złożyć na jeden aparat RTG albo dwa aparaty RTG.
Osoba do kontaktu Teresa Sierżant nr tel. 817526215
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu RTG – nie otwierać przed 16.12.2019r. Godz. 10.00” – należy składać w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej do dnia 16.12.2019r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego pok. A034
Ponadto Sprzedający informuje iż:
• Sprzedający zaleca wizję lokalną po uprzednim ustaleniu terminu.
• Na własny koszt, Kupujący może dokonać oceny: pomiarów technicznych wydajności lamp rtg, poprawności działania generatorów, stopnia zużycia systemów mechanicznych oraz automatyki ekspozycji po uprzednim ustaleniu terminu.
• Dokumenty dotyczące przetargu w tym: projekt umowy, formularz ofertowy, znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
• Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny;
• Podpisanie umowy zbycia aparatu/ aparatów nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa